Home

Jul 4, 2016

[Holmestrand] Alle felt på nye Skjeggestad åpner

authorarticle: Master3395
skjegge.jpg
video: 
youtube: 
sources: 
keywords: 
Category: Lokale nyheter [Vestfold]
Posted by: Admin

Den nye Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand åpnes mandag av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Den nye Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand åpnes mandag av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Allerede fredag i forrige uke ble ett felt på den nye brua åpnet for trafikk , men mandag middag åpner samferdselsministeren offisielt alle fire felt på brua.

Brua i sørgående retning kollapset i februar i fjor og skadene var så omfattende at den måtte rives.

Arbeidet med den nye brua startet i september i fjor. Den er i alt 229 meter lang, og det lengste av de seks spennene er 39 meter.

Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var på drøyt 46 millioner kroner.

 

FAKTA OM SKJEGGESTAD BRU

 • Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble tatt i bruk i 2001.
 • Bygd i forbindelse med E18 Gutu – Hellandprosjektet.
 • To parallelle 229 meter lange bruer, for nordgående og sørgående trafikk, med to løp i hver retning.
 • Kassebruer i spennbetong, en svært vanlig brutype.
 • 2. februar 2015 brøt bruløpet i sørgående retning sammen da grunnen rundt brufundamentet skled ut. Ingen kom til skade.
 • Norske bruer inspiseres hvert femte år. Skjeggestad bru ble inspisert 1. juli 2011. Neste hovedinspeksjon var planlagt i 2016.
 • NVEs utredning viser at gravearbeider ved brua utløste et leirras som gjorde at brua kollapset.
 • Det sørgående løpet ble sprengt i to omganger, i februar og mars 2015.
 • Nordgående løp ble åpnet for trafikk i begge retninger 26. juni 2015.
 • Arbeidet med den nye sørgående Skjeggestad bru startet i september i fjor. Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var verdt drøyt 46 millioner kroner.
 • Ett felt ble åpnet fredag 1. juli, og mandag 4. juli åpnet brua for full trafikk.

(Kilder: Statens vegvesen, NTB)

authorarticle: Master3395
skjegge.jpg
video: 
youtube: 
sources: 
keywords: 

Comments:

comments powered by Disqus

Return

Sponsored Ads:

Discord

Page 1 of 576  >  >>

Microsoft Planner cheat sheet

Planner.jpg

Oct 29, 2020 | Category: Microsoft | Comments

Planner gives Office 365 users a built-in task-management tool that small teams can use to track plans, tasks, and progress. Here’s our guide to using Planner on its own and within Microsoft Teams.

read more…

Microsoft expands anti-IE tack, compels 1,000 sites to open in Edge

Microsoft.jpg

Oct 28, 2020 | Category: Microsoft | Comments

Beginning with the release of Edge 87 in November, Microsoft plans to push more than 1,000 websites away from Internet Explorer to the much newer Edge browser.

read more…

This is how Microsoft will bring the Xbox to the TV, without the Xbox

Microsoft.webp

Oct 27, 2020 | Category: Microsoft | Comments

xCloud directly in the HDMI port.

read more…

Page 1 of 576  >  >>