Home

[Holmestrand] Alle felt på nye Skjeggestad åpner

Lokale nyheter [Vestfold] | Jul 4, 2016 | Master3395

Den nye Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand åpnes mandag av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Allerede fredag i forrige uke ble ett felt på den nye brua åpnet for trafikk , men mandag middag åpner samferdselsministeren offisielt alle fire felt på brua.

Brua i sørgående retning kollapset i februar i fjor og skadene var så omfattende at den måtte rives.

Arbeidet med den nye brua startet i september i fjor. Den er i alt 229 meter lang, og det lengste av de seks spennene er 39 meter.

Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var på drøyt 46 millioner kroner.

 

FAKTA OM SKJEGGESTAD BRU

 • Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble tatt i bruk i 2001.
 • Bygd i forbindelse med E18 Gutu – Hellandprosjektet.
 • To parallelle 229 meter lange bruer, for nordgående og sørgående trafikk, med to løp i hver retning.
 • Kassebruer i spennbetong, en svært vanlig brutype.
 • 2. februar 2015 brøt bruløpet i sørgående retning sammen da grunnen rundt brufundamentet skled ut. Ingen kom til skade.
 • Norske bruer inspiseres hvert femte år. Skjeggestad bru ble inspisert 1. juli 2011. Neste hovedinspeksjon var planlagt i 2016.
 • NVEs utredning viser at gravearbeider ved brua utløste et leirras som gjorde at brua kollapset.
 • Det sørgående løpet ble sprengt i to omganger, i februar og mars 2015.
 • Nordgående løp ble åpnet for trafikk i begge retninger 26. juni 2015.
 • Arbeidet med den nye sørgående Skjeggestad bru startet i september i fjor. Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var verdt drøyt 46 millioner kroner.
 • Ett felt ble åpnet fredag 1. juli, og mandag 4. juli åpnet brua for full trafikk.

(Kilder: Statens vegvesen, NTB)

Author: Master3395

Comments:

comments powered by Disqus
Discord

Page 1 of 376  >  >>

Nvidia's new AI technology gives you a talent you didn't think you had

dims.jpg

Mar 22, 2019 | Category: General | Comments

World-class artwork in just a few seconds.

read more…

Netflix drops Apple's new service

hulu-youtube-netflix-hbo-cbs-nfl-sunday-ticket.png

Mar 21, 2019 | Category: General | Comments

- We prefer customers to see our content on our own service.

read more…

Working hard to preserve all public posts on Google+

Internet-Archive-Google-Plus.png

Mar 20, 2019 | Category: Google | Comments

Now it will not be long.

read more…

Page 1 of 376  >  >>