Home

[Holmestrand] Alle felt på nye Skjeggestad åpner

Lokale nyheter [Vestfold] | Jul 4, 2016 | Master3395

Den nye Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand åpnes mandag av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Allerede fredag i forrige uke ble ett felt på den nye brua åpnet for trafikk , men mandag middag åpner samferdselsministeren offisielt alle fire felt på brua.

Brua i sørgående retning kollapset i februar i fjor og skadene var så omfattende at den måtte rives.

Arbeidet med den nye brua startet i september i fjor. Den er i alt 229 meter lang, og det lengste av de seks spennene er 39 meter.

Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var på drøyt 46 millioner kroner.

 

FAKTA OM SKJEGGESTAD BRU

 • Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble tatt i bruk i 2001.
 • Bygd i forbindelse med E18 Gutu – Hellandprosjektet.
 • To parallelle 229 meter lange bruer, for nordgående og sørgående trafikk, med to løp i hver retning.
 • Kassebruer i spennbetong, en svært vanlig brutype.
 • 2. februar 2015 brøt bruløpet i sørgående retning sammen da grunnen rundt brufundamentet skled ut. Ingen kom til skade.
 • Norske bruer inspiseres hvert femte år. Skjeggestad bru ble inspisert 1. juli 2011. Neste hovedinspeksjon var planlagt i 2016.
 • NVEs utredning viser at gravearbeider ved brua utløste et leirras som gjorde at brua kollapset.
 • Det sørgående løpet ble sprengt i to omganger, i februar og mars 2015.
 • Nordgående løp ble åpnet for trafikk i begge retninger 26. juni 2015.
 • Arbeidet med den nye sørgående Skjeggestad bru startet i september i fjor. Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var verdt drøyt 46 millioner kroner.
 • Ett felt ble åpnet fredag 1. juli, og mandag 4. juli åpnet brua for full trafikk.

(Kilder: Statens vegvesen, NTB)

Author: Master3395

Comments:

comments powered by Disqus
Discord

Page 1 of 430  >  >>

At least 300 people lost their jobs following Apple's disclosure

stevejobstimcook.jpg

Aug 25, 2019 | Category: Apple | Comments

Employees listened to 1,000 Siri audio clips every day.

read more…

iPhone 7 gives more radiation than legal quantity, Apple refuses

Screen-Shot-2017-06-03-at-8.55.48-PM.png

Aug 24, 2019 | Category: Apple | Comments

Provides double of legal values ​​in independent test.

read more…

Now it's no longer called "Android Q"

skynews-android-google_4752532.jpg

Aug 23, 2019 | Category: Google | Comments

Google has revealed the final name.

read more…

Page 1 of 430  >  >>