Home

Nytt kjøremønster i Tønsberg sentrum

Lokale nyheter [Vestfold] | Jun 23, 2016 | Master3395

Fra torsdag 30. juni 2016 blir Jernbanegaten foran Farmandstredet kollektivgate og venstre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allé fra krysset med Stenmalveien til krysset med Jernbanegaten blir kollektivfelt. [23.06.2016]

Det er et mål at det skal legges bedre til rette for de som sykler, går og kjører buss. For å gjøre det mer attraktivt, raskere og enklere å ta buss, skal det bygges kollektivfelt for å gi bussen prioritet til og fra sentrum.

Bussrute 02 får busstopp i Jernbanegaten foran Farmandstredet, noe som gjør at flere reisende vil gå i og krysse Jernbanegaten. Prioritering av kollektivtrafikk i Jernbanegaten gir god trafikksikkerhet for de som skal reise med buss.

Endret kjøremønster

Ved Farmandstredet blir Jernbanegaten kollektivgate og stengt for gjennomkjøring, kun buss kan passere. All kjøring til og fra Farmandstredet må skje via Slagenveien. Det blir ikke tillatt å svinge til venstre (vestover) ut fra P-huset.

Venstre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allé fra krysset med Stenmalveien til krysset med Jernbanegaten blir kollektivfelt. All annen trafikk enn buss og taxi må kjøre i det høyre kjørefeltet i Halfdan Wilhelmsens allé. I dette feltet er det bare tillatt å kjøre rett fram i Halvdan Wilhelmsens allé og til høyre i retning jernbanestasjonen.

Trafikk i retning fra Stenmalveien og sykehuset som skal til rutebilstasjonen og det nye rådhuset, må kjøre rundt kvartalet med Stoltenbergparken via Grev Wedels gate, Stoltenbergs gate og Halfdan Wilhelmsens allé.

Vestfolds første signal for kollektivtrafikk

I Halfdan Wilhelmsens allé blir det montert signal som kun gjelder kollektivtrafikk. Det er første signalanlegg for kollektivtrafikk i Vestfold.

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Avdelingsdirektør Tore Kaurin, tlf. 907 25 234

Author: Master3395

Comments:

comments powered by Disqus
Discord

Page 1 of 376  >  >>

Nvidia's new AI technology gives you a talent you didn't think you had

dims.jpg

Mar 22, 2019 | Category: General | Comments

World-class artwork in just a few seconds.

read more…

Netflix drops Apple's new service

hulu-youtube-netflix-hbo-cbs-nfl-sunday-ticket.png

Mar 21, 2019 | Category: General | Comments

- We prefer customers to see our content on our own service.

read more…

Working hard to preserve all public posts on Google+

Internet-Archive-Google-Plus.png

Mar 20, 2019 | Category: Google | Comments

Now it will not be long.

read more…

Page 1 of 376  >  >>